ติดต่อ

สำนักงานบรรณาธิการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา

ติดต่อวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่อยู่ : 167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ : 042-587291  มือถือ : 084-3461945 
Line ID : 0843461945

Journalrdi@npu.ac.th

ผู้ประสานงาน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์
2.นายสมพร  กงนะ
3.นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์   08.30-16.00 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
                    

MAP แผนที่